TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH    

               TỔ TỰ NHIÊN

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN (Năm học: 2010 – 2011)

 

Căn cứ vào nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định tại khoản 2, Điều 16 của điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐTngày  02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2009 – 2010 của trường THPT Trường Chinh.

Căn cứ vào t́nh h́nh thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010, điều kiện của Tổ Tự Nhiên và Trường THPT Trường Chinh năm học 2009 - 2010

Xây dựng kế hoạch tổ Tự Nhiên năm học 2010 – 2011 cụ thể như sau:

 

PHẦN A :

 MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG

I . Đặc điểm t́nh h́nh :

1.Thuận lợi :

            - Ban giám hiệu, đoàn thể tạo điều kiện tốt cho công tác dạy – học.

            - Số lượng giáo viên đứng lớp đủ.

            - Đội ngũ giáo viên nhiệt t́nh, năng động và có tinh thần học hỏi cao.

2. Khó khăn :

            - Trang thiết bị giảng dạy c̣n thiếu.

            - Chưa có pḥng bộ môn để sinh hoạt.

            - Tổ gồm nhiều bộ môn nên c̣n nhiều khó khăn trong quản lư.

3. Phương hướng phấn đấu của bộ môn:

            * Bộ môn: Đăng kư thi đua: Tập thể lao động xuất sắc

            * Cá nhân:       - Có giáo viên giỏi cấp trường.

                                    - Không có GV có chuyên môn trung b́nh.

            * 100% GV tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị.

4. Nhiệm vụ cơ bản cần thực hiện:

            - Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, tay nghề cho giáo viên tập sự.

            - Hoàn thành phân phối chương tŕnh theo đúng tuần, tiết, tháng .

            - Chuẩn bị giáo án, sổ điểm trước khi lên lớp.

            - Họp chuyên môn theo định kỳ 2 tuần / 1lần, bàn về công tác chuyên môn.

            - Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá,  tư vấn, thúc đẩy giảng dạy có hiệu quả.

            - Xây dựng kế hoạch bồi dưởng HSG

            - Phát động làm đồ dùng dạy học.

            - Giáo viên đăng kư tiết dạy tốt.

            - Tổ chức thực hiện dự giờ, thao giảng.

            Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên có giáo án đầy đủ trước khi đến lớp.

- 100% giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Soạn bài dạy có chất lượng.

- Hồ sơ đầy đủ : Sổ hội họp, sổ họp tổ, giáo án, sổ dự giờ.

 

PHẦN B :

KẾ HOẠCH CHUNG

I. Chỉ đạo và quản lư việc thực hiện chương tŕnh.

            1. Yêu cầu thực hiện:

- Bảo đảm tiết dạy theo phân phối chương tŕnh: Không cắt xén, bỏ tiết.

- Thực hiện việc kiểm tra 1 tiết, học kỳ đúng theo phân phối chương tŕnh.

            2. Biện pháp thực hiện:

* Kiểm tra :     - Việc lên lịch báo giảng hàng tuần.

                        - Giờ dạy, lớp dạy, theo thời khoá biểu.

                        - Hồ sơ giáo án, các loại hồ sơ sổ sách có liên quan theo định kỳ 2 lần/một HK.

* Cách thức : -Thực hiện kiểm tra có hoặc không báo trước.

                        -Có 100% giáo viên được BGH và tổ trưởng dự giờ.

II. Chỉ đạo và quản lư giờ lên lớp:

1.      Yêu cầu thực hiện:

-         Có đầy đủ giáo án, đồ dùng dạy học.

-         Soạn đủ, chất lượng, đúng tiết dạy.

-         Lên lớp theo đúng tiết dạy,  lớp dạy theo đúng sự phân công.

2.      Biện pháp thực hiện:

-         Giáo viên có tinh thần cao trong việc chuẩn bị giờ lên lớp.

-         Thực hiện đủ thời gian lên lớp.

-         Thực hiện đủ, đúng thời gian  45’.

-         Có đánh giá và xếp loại.

III. Chỉ đạo quản lư giờ lên lớp:

1.      Yêu cầu thực hiện:

-    Vận dụng tốt phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.

-    Ứng dụng CNTT trong quá tŕnh dạy học.

-    Cung cấp đầy đủ kiến thức, bồi dưỡng và rèn luyện tính tự học của học sinh.

-    Phát hiện học sinh của từng khối lớp 10,11,12 để bồi dưỡng HSG.

2.   Biện pháp thực hiện:

-    Thông qua tiết dự giờ, thao giảng để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của giáo viên.

-         Vận dụng linh hoạt các h́nh thức lên lớp của giáo viên như : Thảo luận, Bàn bạc, học tổ, nhóm của học sinh.

-         Giáo viên lên lớp phải đảm bảo thời gian, không làm việc tuỳ tiện làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

IV. Chỉ đạo việc dự giờ và đánh giá giờ dạy.

1.      Yêu cầu thực hiện:

-         Đánh giá khách quan toàn diện hoạt động sư phạm của giáo viên nhằm giúp đỡ nâng cao hiệu quả hoạt động của giờ dạy.

-         Đôn đốc việc giáo viên thực hiện các quy chế chuyên môn.

-         Kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giảng dạy, đối chiếu chương tŕnh, nội dung, phương pháp.

-         Kế hoạch giảng dạy:

                        + Giáo viên phải có đủ sổ dự giờ, kế hoạch dự giờ thao giảng vào học kỳ, năm.

                        + Đảm bảo số tiết dự giờ, thao giảng theo yêu cầu chuyên môn.

                        + Sắp xếp thời gian hợp lư, đánh giá nhận xét sau tiết dạy.

            2.   Biện pháp thực hiện:

-         Kế hoạch tham gia số tiết dự giờ thao giảng theo quy định chuyên môn.

-         Giáo viên xây dựng kế hoạch tham gia dự giờ có nhận xét, bài học cho bản thân.

-         Đánh giá giờ dạy bảo đảm: giáo viên tŕnh bày yêu cầu, nội dung, phương pháp và đồ dùng dạy học.

-         Tổ nhóm xắp xếp thời gian nhận xét sau tiết dạy đảm bảo khách quan chất lượng.

V. Chỉ đạo và quản lư thực hiện kiểm tra đánh giá đối với học sinh.

            1.   Yêu cầu thực hiện:

-     Kiểm tra đánh giá học sinh đúng thực chất.

-     Giáo viên thực hiện tiết kiểm tra 1 tiết, học kỳ đúng phân PPCT.

-    Qua kiểm tra, đánh giá để giáo viên lựa chọn học sinh bồi dưỡng nâng cao kiến thức.

2.       Biện pháp thực hiện:

-      Kiểm tra việc vào điểm của giáo viên giữa kỳ, cuối kỳ.

-      Kiểm tra xác xuất việc chấm bài của một số giáo viên.

-      Kiểm tra sổ đầu bài xem xét việc đánh giá giờ dạy của lớp.

VI. Chỉ đạo và quản lư việc tự bồi dưỡng và bồi dưỡng nâng cao tŕnh độ nghiệp vụ của giáo viên:

1.      Yêu cầu:

-         Vận dụng những vấn đề đă được bồi dưỡng vào quá tŕnh giảng dạy – giáo dục.

-         Giáo viên tự bồi dưỡng qua sách vở tài liệu hiện có, qua dự giờ, thao giảng qua nguồn thông tin từ xă hội, đặc biệt là nghiên cứu thông qua mạng internet.

-         Tham gia lớp tập huấn chuyên môn do sở GD-ĐT mở.

2.      Biện pháp:

-         Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ, đưa ra các nội dung về kỹ năng kiến thức, phương pháp để giáo viên xây dựng góp ư thành chuyên đề.

-      vấn góp ư những mặt c̣n hạn chế, tồn tại trong kỹ năng sư  phạm.

-         Theo dơi việc dạy để đánh giá khả năng tự bồi dưỡng của giáo viên.

VII. Chỉ đạo – quản lư bồi dưỡng học sinh giỏi:

1.        Yêu cầu :

-         Phát hiện kịp thời học sinh có khả năng học tập bộ môn.

-         Có học sinh tham gia dự thi và đạt giải.

2.        Biện pháp thực hiện:

-         Giáo viên bộ môn lựa chọn học sinh có đủ điều kiện về học lực và hạnh kiểm.

-         Giáo viên lên kế hoạch: nội dung, thời gian ôn tập. Tổ duyệt và triển khai.

VIII. Chỉ đạo – quản lư việc phụ đạo học sinh yếu.

1.      Yêu cầu:

-         Tổ chức phụ đạo học sinh yếu, học sinh đồng bào.

-         Đảm bảo kết quả phụ đạo học sinh yếu , nâng cao dần về chất lượng.

2.      Biện pháp:

-         Nâng cao ư thức tinh thần tự học của học sinh.

-         T́m hiểu lư do, hoàn cảnh học tập.

-         Thường xuyên giúp đỡ, tạo điều kiện cho học sinh , chú ư học sinh dân tộc học sinh mồ côi gia đ́nh đặc biệt khó khăn.

-         Kiểm tra về sự tiến bộ của học sinh thông qua viêc kiểm tra đánh giá.

IX. Chỉ đạo – quản lư đánh giá thi đua.

1.      Yêu cầu:

-         Đạt danh hiệu thi đua của tổ và bộ môn, cá nhân đă đăng kư.

-         Đánh giá thi đua tổ, cá nhân khách quan.

-         Dựa vào các tiêu chí đánh giá thi đua của trường.

2.      Biện pháp:

-         Theo dơi các hoạt động của giáo viên về chuyên môn.

-         Dựa vào biểu điểm để đánh giá thi đua, xếp loại học kỳ, năm.

X. Chỉ đạo – quản lư công tác ngoại khoá:

            1.   Yêu cầu:

-     Tổ chức chương tŕnh lồng ghép , dạy học trong và ngoại khoá.

-     Thực hiện có kết quả, chất lượng.

            2.    Biện pháp:

-      Giáo viên xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp thực hiện.

-      Tổ chức ngoại khoá theo khối, lớp ….

-      Lựa chọn thời gian phù hợp để tổ chức.     

 

 

 

 

 

 


 

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 - 2011

 

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

1

Tham gia lớp bồi dưỡng GV cốt cán tại BMT

Gồm tất cả các bộ môn của tổ tự nhiên.

 02 ® 05/08/2010 

GV

2

Họp BGH, CĐ, ĐTN, tổ trưởng, trưởng ban thông qua biên chế năm học mới.

06/08/2010

BGH, Tổ trưởng, trưởng ban

3

Dự kiến phân công giáo viên giảng dạy ở các lớp, kế hoạch của tổ trong năm học mới.

07/08/2010

TỔ TRƯỞNG

4

Họp hội đồng nhà trường thông qua dự thảo phương hướng năm học mới.

11/08/2010

Tất cả CB, GV, CNV

4

Giáo viên nhận văn pḥng phẩm.

11/08/2010

GV

6

Bồi dưỡng thường xuyên hè tại trường

Từ ngày 12/08 đến ngày 14/08/2010

CB, GV được cử đi tập huấn

5

Toàn trường chính thức hoạt động theo kế hoạch năm học và tiến hành giảng dạy tuần 1 của năm học (16/08/2010)

16/08/2010

TOÀN TRƯỜNG

6

Hộp hội đồng tháng 8, chuẩn bị khai giảng năm học mới, tiến hành họp tổ chuyên môn sau khi họp hội đồng.

28/08/2010

Tất cả CB, GV, CNV

8

Lễ kỷ niệm C/M T8 và chào mừng quốc khánh 2/9.

Cuối T. 8

GV

 

 

 

            BAN GIÁM HIỆU                                                                       TỔ TRƯỞNG

           

 

 

                                                                                                                         


 

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 - 2011

 

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

1

Khai giảng năm học 2009-2010. Tuyên truyền pḥng chống các bệnh dịch (sốt suất huyết, …)

05/09/2010

Toàn trường

2

Tuyên truyền GDATGT& pḥng chống ma túy,... Học sinh viết cam kết thực hiện

05/09/2010

BGH, ĐTN, GVCN và HS

3

Định hướng về chuyên môn, giảng dạy của tổ công tác dự giờ, thao giảng.

T. 9

TTCM + GV

4

Các tổ, bộ môn phân công soạn thảo chuyên đề bồi dững đội tuyển học sinh giỏi trường.

T. 9

TTCM + GVBM

5

Lên kế hoạch tuyển chon và bồi dưỡng HSG lớp 12 cấp trường, bồi dưỡng giải toán trên máy tính casio

07/09 đến 18/09/2010

TTCM+ GVBM

6

Nộp chuyên đề ôn thi tốt nghiệp năm 2010-2011

06/09/09

GVPĐ 12

7

Thực hiện phân phối chương tŕnh tuần 03 - 06.

T. 9

GV

8

Dự giờ giáo viên

T. 9

BGH +TTCM +GV

9

Kiểm tra lịch báo giảng vào thứ hai hàng tuần

Thứ 2 hàng tuần

TTCM

10

Hội nghị CNVC nhà trường

12/09/2010

Toàn bộ CB, công chức

11

Họp tổ bàn về chuyên môn

12&26/9/09

GV

12

Tổ chức thi dạy học bằng bài giảng điện tử và ứng dụng CNTT vào dạy học

Từ 20/09 đến 25/09/2010

TCM

14

Phân công giảng dạy cho GV mới về(nếu có)

T. 9

TTCM

15

Họp hội đồng tháng 9

25/09/2010

Toàn bộ CB, GV, CNV

 

            BAN GIÁM HIỆU                                                                         TỔ TRƯỞNG

           

 

 

                                                                                                                          


 

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 - 2011

 

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

1

Phân công giảng dạy cho GV mới(nếu có)

T 10

TTCM

2

Nộp điểm để cập nhật vào phần mềm quản lư điểm(đợt 1)

03/10/2010

GV

3

Thực hiện việc đăng kư thao giảng và dự giờ thao giảng  HK I.

04-16/10/2010

TTCM + GVBM

4

Kiểm tra hồ sơ: giáo án, sổ dự giờ, sổ điểm theo lịch.

22&23/10/2010

TTCM +BGH

6

Dự giờ giáo viên đợt I

26-30/10/2010

BGH + TTCM

7

Họp chuyên môn theo định ḱ.

10&24/10/2010

GV

8

Báo cáo về việc kiểm tra hồ sơ và kết quả thao giảng về BGH

29/10/2010

TTCM

9

Đăng kư viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học.

T. 10

GVBM

10

Thực hiện phân phối chương tŕnh tuần 07 ->11.

T. 10

GVBM

11

Dự giờ GV mới ra trường.

T. 10

TTCM + GVBM

12

Họp tổ nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm thao giảng.

T. 10

TTCM + GVBM

15

Kiểm tra lịch báo giảng vào thứ hai hàng tuần

Thứ 2 hàng tuần

TTCM

16

Giáo viên thực hiện bồi dưỡng HSG theo các chuyên đề.

T.10

GVBM

17

Họp hội động tháng 10. Thi nghề phổ thông

30/10/2010

Toàn bộ CB, GV, CNV

 

            BAN GIÁM HIỆU                                                                       TỔ TRƯỞNG

           

 

 

                                                                                                                       


 

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 - 2011

 

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

1

Kiểm tra chuyên đề: việc thực hiện chương tŕnh, các tiết học tự chon, hướng nghiệp, HĐNG, tích hợp BVMT, vào điểm , kiểm tra,…

06-15/11/2010

BGH, TT, Trưởng ban

2

Tổ chức hội thảo các chuyên đề : bồi dưỡng CNTT ứng dụng vào dạy học.

06-15/11/2010

BGH + TTCM

3

Lập danh sách HSG.

10-13/11/2010

BGH + TTCM

4

Kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11.

20/11/2010

Toàn trường

5

Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ.

14&28/11/09

TTCM + GV

6

Thanh tra dự giờ chuyên môn đợt 2 (một số GV)

23-28/11/09

BGH +TTCM

7

Báo cáo t́nh h́nh thực hiên chuyên môn cho ban giám hiệu vào thứ sáu của tuần cuối tháng.

27/11/09

TTCM

8

Họp hội đồng tháng 11

28/11/2010

Toàn bộ CB, GV, CNV

9

Bồi dưỡng HSG, chuẩn bị hồ sơ cho học sinh thi HSG.

Đầu T. 11

GV

10

Giáo viên dự giờ học tập rút kinh nghiệm.

T. 11

GV

11

Giáo viên thực hiện phân phối chương tŕnh tuần 12 -> 15.

T. 11

GV

12

Vào điểm theo quy định

T. 11

GV

13

Kiểm tra lịch báo giảng vào thứ hai hàng tuần

Thứ 2 hàng tuần

TTCM

 

            BAN GIÁM HIỆU                                                                           TỔ TRƯỞNG

           

 

 

                                                                                                                       


 

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 – 2011

 

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

1

Kiểm tra việc thực hiện phân phối chương tŕnh tuần 16 - 19.

01-05/12/2010

BGH, TTCM

2

Lên kế hoạch dạy bù đảm bảo tiến độ chương tŕnh chung.

01-05/12/2010

GV

3

Kết thúc dạy phụ đạo HK I chuẩn bị chương tŕnh dạy phụ đạo HK II

04/12/2010

GV dạy phu đạo khối 12

4

Xây dựng kế hoạch ôn tập – ra đề thi -  tổ chức thi HK I.

06-11/12/2010

Phó HT + TTCM + GVBM

6

Kiểm tra hồ sơ, giáo án định ḱ lần 2.

06-11/12/2010

BGH

 

Thi HSG cấp tỉnh lớp 12

14/12/2010

Đội tuyển HSG trường

7

GV nộp điểm để cập nhật vào phần mềm quản lư điểm đợt 2

17-18/12/2010

GV

 

Ôn tập chuẩn bị thi HK1

Từ ngày 13/12 đến 18/12/2010

GVBM

8

Thi HKI (tuần 19, chấm thi, vào điểm học ḱ 1

20-25/12/2010

 

TOÀN TRƯỜNG

9

Họp b́nh xét thi đua HK I.. nộp bảng tự đánh giá về BGH

TTCM + GV

10

Họp hội đồng  xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh

BGH, GVCN, GVBM

11

Họp tổ chuyên môn theo đinh kỳ phân công chuyên môn HK II

12&26/12/09

TTCM

12

Bồi dưỡng HSG

Từ 01/12 đến 13/12/2010

GVM

14

Kiểm tra lịch báo giảng vào thứ hai hàng tuần

Thứ 2 hàng tuần

TTCM

15

Tham gia dự giờ học tập kinh nghiệm.

T. 12

GV

 

Hộp hội đồng tháng 12

25/12/2010

Toàn bộ CB, GV, CNV

 

            BAN GIÁM HIỆU                                                                          TỔ TRƯỞNG

           

 

 

                                                                                                                       


 

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 - 2011

 

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

1

Nghỉ tết dương lịch

01/01/2011

Toàn trường

3

Đánh giá công tác thi đua HK I

02/01/2011

Hội đồng TĐ

 

Thực hiện chương tŕnh giảng dạy học ḱ 2

03/01/2011

 

TTCM+GVBM+GVCN+ĐTN

6

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phụ đạo các khối lớp

GV dạy PĐ

 

Kế hoạch bồi dưỡng HSG máy tính casio

02/11-11/11/2011

GVBM

7

Sơ kết học ḱ 1

10/01/2011

Toàn trường

8

Thi chọn HSG quốc gia lớp 12

11/01/2011

Đội tuyển HSG tỉnh

9

Thi chọn HSg máy tính Casio lớp 12

12/01/2011

Đội tuyển HSG máy tính casio của trường

10

Duyệt dạy thay dạy gác HK I(cấp trường)

25-30/01/2011

BGH +  TTCM

11

Họp hội đồng nhà trường, quán triệt trước khi nghỉ tết Nguyên Đán

28/01/2011

Toàn bộ CB, GV, CNV

12

Họp bộ môn triển khai: Phương hướng, Kế hoạch chuyên môn HK II.

16&30/01/2011

TTCM + GVBM

14

Giáo viên thực hiện phân phối chương tŕnh tuần 20 - 24.

T. 01

GV

15

Kiểm tra lịch báo giảng vào thứ hai hàng tuần

Thứ 2 hàng tuần

TTCM

16

Tham gia dự giờ học tập kinh nghiệm.

T. 01

GV

 

Nghỉ tết âm lịch

Từ ngày 30/01/2011

 

 

            BAN GIÁM HIỆU                                                                          TỔ TRƯỞNG

           

 

 

                                                                                                                       

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 - 2011

 

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

2

Trong thời gian nghỉ tết

01-10/02/2011

Toàn trường

4

ổn định sau khi nghỉ tết, tiếp tục chuơng tŕnh giảng dạy học ḱ 2

11/02/2011

Toàn trường

5

Kế hoạch thi GV giỏi cấp trường

T.2

TTCM+GVBM

6

Thi giáo viên giỏi cấp trường

21-26/02/2011

 

GV đăng kí cấp trường

7

Nghiệm thu đồ dùng dạy học và sáng kiến kinh nghiệm cấp tổ

TTCM+GVBM

9

Giáo viên thực hiện phân phối chương tŕnh tuần 25-27.

T. 02

GV

10

Kiểm tra lịch báo giảng vào thứ hai hàng tuần

Thứ 2 hàng tuần

TTCM

11

Tiếp tục dự giờ học tập kinh nghiệm.

T. 02

GV

12

Báo cáo việc thực hiện dạy chậm, trễ để thực hiện dạy bù.

T. 02

TTCM + GV

 

Họp hội đồng tháng 02

26/02/2011

Toàn bộ CB, GV, CNV

 

            BAN GIÁM HIỆU                                                                           TỔ TRƯỞNG

           

 

 

                                                                                                                       


 

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 - 2011

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

1

Lên kế hoạch tiến hành thao giảng HKII

01-12/03/2011

TTCM +GVBM

2

Kiểm tra hồ sơ GV đợt 1 HK II

07-12/03/2011

 

BGH+TTCM+TTCN

3

Dự giờ HKII -Đợt 1(một số GV)

BGH+TTCM

4

Hoàn thành SKKN , báo cáo và chấm SKKN cấp trường

13/03/2011

GV viết SKKN + HĐ chấm SKKN

6

Chuẩn bị hồ sơ TT để BGH kiểm tra

16&17/03/2011

TT

7

Họp hội đồng tháng 03

19/03/2011

Toàn bộ CB, GV, CNV

 

Kiểm tra chuyên đề: việc thực hiện chương tŕnh, các tiết học tự chọn, GD hướng nghiệp, HĐ ngoài giờ, tích hợp BVMT, vào điểm, kiểm tra,…

Từ ngày 21/03 đến 26/03/2011

BGH + TT+TB

8

- Chuẩn bị hồ sơ giáo án của GV trong tổ

- Đón đoàn thanh tra cụm về làm việc tại trường : 23,24/03/2011

Từ ngày 21/03 đến ngày 24/03/2011

TTCM +GV

9

Thực hiện PPCT từ tuần 28-31

T. 3

GV

10

Vào điểm và thông tin học sinh ở phần mềm quản lư điểm - Học ḱ II, Đợt 1

Từ ngày 21/03 đến ngày 26/03/2011

Phó HT + GV

11

Sinh hoạt chuyên môn: Đánh giá thi đua giữa học kỳ II, thao giảng ḱ II và kiểm tra hồ sơ

14&28/03/2011

TTCM + GV

13

Thực hiện các yêu cầu chung do chuyên môn trường đề xuất.

T. 3

GV

14

Kiểm tra lịch báo giảng vào thứ hai hàng tuần

Thứ 2 hàng tuần

TTCM

 

 

 

           

 

 

                                                                                                                       


GIÁM HIỆU                                                                                     TỔ TRƯỞNG

 

 

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 - 2011

 

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

1

Dạy phụ đạo 06 môn thi TN do Bộ GD công bố

04/04/2011

GV dạy PĐ 12

2

Dự giờ GV đợt 2 - HK II (một số GV)

04 -09/04/2011

 

BGH + TTCM

3

Kiểm tra hồ sơ GV đợt 2-  HK II.

Phó HT chuyên môn

4

Xây dựng nội dung ôn tập, lên kế hoạch ra đề thi học ḱ II cho khối 12, kiểm tra việc thực hiện PPCT và có kế hoạch dạy bù.

Từ ngày 11/04 đến 14/04/2011

 

Phó HT + TTCM + GV

5

Họp hội đồng nhà trường, chuẩn bị tổ chức lớp 12 thi HK2

Toàn thể GV

6

Tổ chức thi HK II đối với khối 12.

Chấm và hoàn thành điểm khối 12

Từ ngày 15/04/2011 đến 17/04/2011

GV dạy 12

7

Kiểm tra thực hiện chương tŕnh và kế hoạch dạy bù

16/03/2011

Phó HT + TTCM

8

Tập huấn công tác vào điểm học bạ cho GV mới ra trường

Hội đồng nhà trường

9

Hoàn thành điểm và hồ sơ lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Duyệt lại kết quả đánh giá hai mặt của học sinh(Học bạ, sổ điểm, vi tính)

Trước ngày 20/04/2011

BGH+GVCN+GVBM

10

Thực hiện phân phối chương tŕnh từ tuần 32- 35.

T. 04

GV

11

Dự giờ học tập kinh nghiệm.

T. 04

GV

12

Hoàn tất việc dự giờ thăm lớp, đánh giá thao giảng.

T. 04

TTCM + GV

13

Họp tổ chuyên môn theo định kỳ phổ biến kế hoạch cuối năm của BGH.

16&28/04/2011

TTCM

14

Gv vào điểm và cập nhật thông tin học sinh vào phần mềm quản lí điểm- HK2 (đợt 2)

Từ ngày 25/04 đến 29/04/2011

GVBM+GVCN

15

Kỉ niệm 33 năm ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất Đất nước

Ngày 30/04/2011

Toàn trường nghỉ

 

            BAN GIÁM HIỆU                                                                           TỔ TRƯỞNG

           

 

 

                                                                                                                       


 

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 - 2011

 

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

1

Tiếp tục hoàn thành chương tŕnh và chuẩn bị thi  HK khối 10 và 11

Ngày 03/05  đến 07/05/2011

TTCM+GV

2

Khối 10 và khối 11 thi học ḱ II

Từ ngày 09/05 đến 14/05/2011

Giáo viên 10 và 11

3

Tổ chức chấm thi và vào điểm

Gv dạy khối 10.11

4

Dự kiến xếp loại hạnh kiểm học sinh khối 10+ 11

GVCN khối 10,11

5

Ôn tập chương tŕnh lớp 12 chuẩn bị thi thử theo đề chung của SGD

Dựa theo kế hoạch SGD

GV dạy khối 12

6

Thi thử TN khối 12

Phó HT chuyên môn + GV

7

Hoàn thành hồ sơ, học bạ khối 10,11.

Tổ chức thi thử ĐH đổi với HS khối 12

Từ ngày 16/05 đến 21/05/2011

Phó HT + GV

8

Hoàn tất hồ sơ dạy thay, dạy gác năm học 2010-2011

25/05/2010

GV

9

Tổ trưởng tổng hợp các mặt đánh giá thi đua về BGH, bảng tự đánh giá xếp loại GV, chuẩn GV

Trước ngày 21/05/2011

TTCM

10

Thực hiện phân phối chương tŕnh từ tuần 36- 37.

T. 05

GV

11

Kiểm tra lịch báo giảng vào thứ hai hàng tuần

Thứ 2 hàng tuần

TTCM

12

Kết thúc học phụ đạo khối 12

Ngày 21/05/2011

BGH+GV phu đạo khối 12

13

Họp hội đồng cuối năm, triển khai kế hoạch hè 2011, phân công trực hè, học tập qui chế thi TN

Ngày 21/05/2011

Hội đồng nhà trường

14

Bế giảng năm học

24/05/2011

Toàn trường

                                                                                   

            BAN GIÁM HIỆU                                                                         TỔ TRƯỞNG

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                           


 

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 - 2011

 

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

1

Đi coi thi tốt nghiệp PTTH 2010.

02,03,0/06/2011

GV đựoc phân công

2

Chấm thi TN 12

Kế hoạch SGD

GV được phân công

3

Ra đề thi lại và tham gia coi thi tuyển sinh vào lớp 10

Trước ngày 28/06/2011

GV

4

Tổ chức cho học sinh thi lại , chấm thi lại , xếp loại HS sau thi lại.

Trứoc ngày 29/06/2010

GV

 

       BAN GIÁM HIỆU                                                                                            TỔ TRƯỞNG

           

 

 

                                                                                                                          


 

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

Trường THPT Trường Chinh

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Nhân Cơ , ngày 15 tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 07

Tổ : Tự Nhiên

Năm học : 2010 - 2011

 

Stt

Nội dung công việc

TG thực hiện

Thực hiện

1

Chia lớp dự kiến phân công giảng dạy

25-30/07/2011

TTCM

2

Xây dựng kế hoạch tổ năm học 2011 - 2012 dựa trên kế hoạch dự thảo của nhà trường.

25-30/07/2011

3

Chuẩn bị học các chuyên đề.

Kế hoạch của SGD

GV

4

Xét và xếp loại lại hạnh kiểm rèn luyện trong hè của học sinh

30/07/2011

Hội đồng xét tuyển hạnh kiểm trong hè.

 

                       BAN GIÁM HIỆU                                                        TỔ TRƯỞNG